Status: Trwająca

Czas serwera: 03.03.2024 17:51

Karta zamówienia #UNB - V, R1-9 / 225/ 2018
Zostava na endoskopickú ultrasonografiu tráviaceho traktu

Informacje

ID zamówienia
1534
Nazwa zamówienia
Zostava na endoskopickú ultrasonografiu tráviaceho traktu
Numer zamówienia
UNB - V, R1-9 / 225/ 2018
Numer ogłoszenia EU
2019/S164-402077
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
260 500,00 EUR
Główny CPV
33168100-6 - Endoskopy
Uzupełniające CPV
51410000-9 - Usługi instalowania sprzętu medycznego
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

3.1. Predmetom zákazky je kúpa zostavy na endoskopickú ultrasonografiu tráviaceho traktu pre potreby Univerzitnej nemocnice Bratislava - Ružinov, vrátane dodávky na miesto určenia, inštalácie, uvedenia zariadení do trvalej prevádzky, zaškolenia obsluhy a záručného servisu v konfigurácii:
- ENDOSKOPICKÝ PROCESOR - 1 KS
- SVETELNÝ ZDROJ - 1 KS
- MONITOR LCD 27“ - 1 KS
- ENDOSKOPICKÝ ULTRAZVUKOVÝ PROCESOR - 1 KS
- VIDEOGASTROSKOP ULTRAZVUKOVÝ LINEÁRNY - 1 KS
- VIDEOGASTROSKOP ULTRAZVUKOVÝ RADIÁLNY - 1 KS
- ENDOSKOPICKÝ VOZÍK - 1 KS
Podrobné informácie a požiadavky verejného obstarávateľa na technicko-medicínske parametre zostavy na endoskopickú ultrasonografiu tráviaceho traktu sú podrobne vymedzené v súťažných podkladoch, časť „B Opis predmetu zákazky“.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
30.09.2019 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
30.09.2019 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adres
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Veronika Kopčoková
veronika.kopcokova@unb.sk
+421 309144394

Dokumenty