Status: Trwająca

Czas serwera: 19.04.2024 20:40

Karta DSZ #MAR 46/2021
DNS Záhradné mechanické a motorové náradie

Informacje

ID zamówienia
15729
Nazwa zamówienia
DNS Záhradné mechanické a motorové náradie
Numer zamówienia
MAR 46/2021
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
69 900,00 EUR
Główny CPV
43830000-0 - Narzędzia ręczne z napędem mechanicznym
Uzupełniające CPV
44510000-8 - Narzędzia
42652000-1 - Ręczne narzędzia elektromechaniczne
16160000-4 - Różny sprzęt ogrodniczy
16311000-8 - Kosiarki do trawników
34311110-4 - Silniki spalinowe o zapłonie iskrowym
44511000-5 - Narzędzia ręczne
44512940-3 - Zestawy narzędziowe
34144000-8 - Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
44512000-2 - Różne narzędzia ręczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom je zriadenie dynamického nákupného systému pre priebežné zadávanie zákaziek na dodanie záhradného náradia a motorového záhradného náradia v špecifikácií a objeme podľa aktuálnych požiadaviek a potrieb verejného obstarávateľa.

Dodávka záhradného mechanického a motorového náradia na 24 mesiacov.
DNS je rozdelený na tri samostatné kategórie, žiadosť o zaradenie do DNS je možné podať na samostatné kategórie:

1.Mechanické náradie v objeme 9 000 EUR bez DPH
2.Elektrické motorové náradie v objeme 35 900 EUR bez DPH
3.Motorové ( spaľovací motor) náradie v objeme 25 000 EUR bez DPH

Jednotlivé zákazky budú v rámci DNS vyhlasované formou samostatných výziev, výzvy na predkladanie ponúk budú zasielané v DNS zaregistrovaným uchádzačom.
Špecifikácie jednotlivých typov náradia budú zadávané formou elektronického odkazu na konkrétny výrobok, konkrétneho výrobcu, predajcu. Uvedená špecifikácia slúži na definovanie minimálnych požadovaných parametrov náradia. Umožňuje sa predložiť ekvivalentné riešenie, ktoré vyhovuje takto formulovanej požiadavke na minimálne požadované parametre.

Predpokladaný termín vyhlásenia prvej zákazky v rámci DNS je po 1.1.2022

Komentarz

Plnenie na základe objednávok.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
13.12.2021 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
13.12.2021 10:30:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
31.05.2024 14:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adres
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty

1.Mechanické náradie

Status
Zakończona
Główny CPV
43830000-0 - Narzędzia ręczne z napędem mechanicznym
Uzupełniające CPV
44510000-8 - Narzędzia
16160000-4 - Różny sprzęt ogrodniczy
44511000-5 - Narzędzia ręczne
44512940-3 - Zestawy narzędziowe
44512000-2 - Różne narzędzia ręczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

2.Elektrické motorové náradie

Status
Zakończona
Główny CPV
42652000-1 - Ręczne narzędzia elektromechaniczne
Uzupełniające CPV
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

3.Motorové ( spaľovací motor) náradie

Status
Zakończona
Główny CPV
34311110-4 - Silniki spalinowe o zapłonie iskrowym
Uzupełniające CPV
34144000-8 - Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

Oferty