Status: Trwająca

Czas serwera: 01.12.2021 23:03

Karta DSZ #MAR 47/2021
DNS Biela technika a ostatné elektrospotrebiče

Informacje

ID zamówienia
15752
Nazwa zamówienia
DNS Biela technika a ostatné elektrospotrebiče
Numer zamówienia
MAR 47/2021
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
69 900,00 EUR
Główny CPV
39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego
Uzupełniające CPV
39710000-2 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
39717000-1 - Wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne
39721000-2 - Urządzenia do gotowania lub grzewcze używane w gospodarstwie domowym
39711100-0 - Chłodziarki i zamrażarki
39713100-4 - Zmywarki do naczyń
39713200-5 - Maszyny piorące i suszarki do ubrań
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom je zriadenie dynamického nákupného systému pre priebežné zadávanie zákaziek na dodanie "Bielej techniky" a ostatných elektrospotrebičov v špecifikácií a objeme podľa aktuálnych požiadaviek a potrieb verejného obstarávateľa.

Dodávka "Bielej techniky" a ostatných elektrospotrebičov na 24 mesiacov.
DNS je rozdelený na dve samostatné kategórie, žiadosť o zaradenie do DNS je možné podať na samostatné kategórie:

1.Biela technika v objeme 36 000 EUR bez DPH
2.Ostatné elektrospotrebiče v objeme 33 900 EUR bez DPH


Jednotlivé zákazky budú v rámci DNS vyhlasované formou samostatných výziev, výzvy na predkladanie ponúk budú zasielané v DNS zaregistrovaným uchádzačom.
Špecifikácie jednotlivých typov elektrospotrebičov budú zadávané formou elektronického odkazu na konkrétny výrobok, konkrétneho výrobcu, predajcu. Uvedená špecifikácia slúži na definovanie minimálnych požadovaných parametrov elektrospotrebičov. Umožňuje sa predložiť ekvivalentné riešenie, ktoré vyhovuje takto formulovanej požiadavke na minimálne požadované parametre.

Komentarz

Plnenie na základe objednávok.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
13.12.2021 11:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
13.12.2021 11:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adres
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty

1.Biela technika

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego
Uzupełniające CPV
39711000-9 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi
39711100-0 - Chłodziarki i zamrażarki
39711300-2 - Urządzenia elektrotermiczne
39713000-3 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do czyszczenia; żelazka do prasowania
39713100-4 - Zmywarki do naczyń
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

2.Ostatné elektrospotrebiče

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
39717000-1 - Wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne
Uzupełniające CPV
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
39715240-1 - Elektryczna aparatura do podgrzewania powietrza
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy