Status: Trwająca

Czas serwera: 25.09.2023 16:46

Karta zamówienia #21/2021/KL
Online diagnostika pre potreby výberu a následného rozvoja zamestnancov VšZP

Informacje

ID zamówienia
15756
Nazwa zamówienia
Online diagnostika pre potreby výberu a následného rozvoja zamestnancov VšZP
Numer zamówienia
21/2021/KL
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
21 940,00 EUR
Główny CPV
79419000-4 - Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Specyfikacja warunków zamówienia

Pre potreby komplexne podchyteného procesu výberu zamestnancov na manažérske a kľúčové expertské pozície, potrebuje VšZP v kontexte aktuálnych trendov v oblasti recruitingu službu, ktorá by zastrešila diagnostiku kandidátov a zamestnancov prostredníctvom online platformy. V rámci diagnostiky používanej na účely výberu a následného rozvoja, preferuje obstarávateľ čo najkomplexnejšie informácie o účastníkoch testovania – čiže meranie výkonových i osobnostných ukazovateľov (kognitívnych schopností a osobnostných charakteristík), aby nástroj poskytoval čo najkomplexnejší profil. Zhodnotenie potenciálneho kandidáta na pozíciu manažéra alebo špecialistu pomáha spoločnosti prijímať ľudí, ktorí svojimi schopnosťami a osobnosťou korešpondujú s profilom konkrétnej obsadzovanej pozície i s preferovanými hodnotami VšZP.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
22.11.2021 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
22.11.2021 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adres
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Kristína Latáková
kristina.latakova@vszp.sk
+421 903397978

Dokumenty