Status: Zakończona

Czas serwera: 01.03.2024 04:29

Karta zamówienia #NN.270.19.2021
„Ochrona cennych ekosystemów Borów Tucholskich - Działania ochronne w rezerwatach i na wrzosowiskach na terenie Nadleśnictwa Woziwoda i Nadleśnictwa Tuchola w latach 2021 - 2024”

Informacje

ID zamówienia
15846
Nazwa zamówienia
„Ochrona cennych ekosystemów Borów Tucholskich - Działania ochronne w rezerwatach i na wrzosowiskach na terenie Nadleśnictwa Woziwoda i Nadleśnictwa Tuchola w latach 2021 - 2024”
Numer zamówienia
NN.270.19.2021
Numer ogłoszenia EU
2021/S 221-582724
Rodzaj procedury
Próg unijny zamówień
Tryb zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Uzupełniające CPV
77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew
77211600-8 - Sadzenie drzew
77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000-8 - Usługi gospodarki leśnej
77231600-4 - Usługi zalesiania
90720000-0 - Ochrona środowiska
90721000-7 - Usługi związane z bezpieczeństwem środowiska
90721100-8 - Usługi ochrony krajobrazu
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Pełna dokumentacja postępowania dostępna jest poniżej w zakładce " Dokumenty".

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
10.12.2021 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
10.12.2021 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
PGL LP Nadleśnictwo Woziwoda
Adres
Woziwoda 3
Legbąd
89-504, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Agnieszka Wojnowska
agnieszka.wojnowska@torun.lasy.gov.pl
+48 523360910
Link do profilu zamawiającego
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_woziwoda/zamowienia_publiczne

Dokumenty