Status: Zakończona

Czas serwera: 21.01.2022 02:38

Karta zamówienia #MT.481.37.2021
Utrzymanie zieleni na terenach zarządzanych przez Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy w 2022 r.

Informacje

ID zamówienia
15908
Nazwa zamówienia
Utrzymanie zieleni na terenach zarządzanych przez Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy w 2022 r.
Numer zamówienia
MT.481.37.2021
Numer ogłoszenia BZP
2021/BZP 00270935/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Uzupełniające CPV
77314100-5 - Usługi w zakresie trawników
90513200-8 - Usługi wywozu stałych odpadów miejskich
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Zgodna z dokumentem SWZ.

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
30.11.2021 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
30.11.2021 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
Adres
Wojska Polskiego 13
Oleśnica
56-400, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Agnieszka Kłak
przetargi@zbk.olesnica.pl
+48 713980929
Link do profilu zamawiającego
http://www.bip.zbk.olesnica.pl/

Dokumenty