Status: Trwająca

Czas serwera: 12.08.2022 23:59

Karta zamówienia #SZ_RV_OOPP-001
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnicu s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Informacje

ID zamówienia
16020
Nazwa zamówienia
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnicu s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Numer zamówienia
SZ_RV_OOPP-001
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
24 446,00 EUR
Główny CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je nákup a dodanie bežne dostupných tovarov, ktorými sú ochranné, zdravotnícke pomôcky pre zdravotníkov zabezpečujúcich zdravotnú starostlivosť o pacientov s ochorením COVID -19 alebo suspektných na toto ochorenie.
Zakúpené ochranné pomôcky slúžia na ochranu personálu a na zabránenie šírenia chorôb a nákazy medzi zamestnancami nemocnice. Predmetom tejto zákazky je nákup rukavice nitrilové, ochranný overal, respirátor FFP2, respirátory FFP3. Podrobný opis jednotlivých časti predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 a požadované množstvá sú uvedené v prílohe č.2 Súhrnná cenová ponuka
Predmet zákazky je rozdelený na samostatné ucelené časti, pričom zaradený záujemca môže predložiť ponuku na celý predmet zákazky alebo na jednotlivé časti predmetu zákazky.
- časť č. 1: Rukavice nitrilové
- časť č. 2: Ochranný overal
- časť č. 3: Respirátory FFP2
- časť č. 4: Respirátory FFP3

Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
09.12.2021 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
09.12.2021 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s.
Adres
Ul. Špitálska 1
Rožňava
048 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Žofia Kočanová
zofia.kocanova@svetzdravia.com
+421 915396498

Dokumenty

Časť č. 1: Rukavice nitrilové

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
15 831,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť č. 2: Ochranný overal

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
7 875,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť č. 3: Respirátory FFP2 bez ventilu

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
420,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť č. 4: Respirátory FFP3 bez ventilu

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
320,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy