Status: Trwająca

Czas serwera: 01.12.2021 22:41

Karta zamówienia #19/2021
Hutnícky materiál 19/2021

To zamówienie jest częścią DSZ #7032/2019/420 Hutnícky materiál

Informacje

ID zamówienia
16119
Nazwa zamówienia
Hutnícky materiál 19/2021
Numer zamówienia
19/2021
Numer ogłoszenia BZP
10147-MUT
Numer ogłoszenia EU
2020/S 035-082265
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
42 436,00 EUR
Główny CPV
44316000-8 - Drobne wyroby żelazne
Uzupełniające CPV
44316000-8 - Drobne wyroby żelazne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Hutnícky materiál v zmysle opisu predmetu zákazky.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
06.12.2021 09:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
06.12.2021 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adres
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Marián Donoval
marian.donoval@lesy.sk
+421 918334522

Dokumenty