Status: Trwająca

Czas serwera: 01.12.2021 22:08

Karta zamówienia #IGM.271.7.2021
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby gminy Łabiszyn w 2022r.

Informacje

ID zamówienia
16124
Nazwa zamówienia
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby gminy Łabiszyn w 2022r.
Numer zamówienia
IGM.271.7.2021
Numer ogłoszenia BZP
2021/BZP 00284865/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.2
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Główny CPV
09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
Uzupełniające CPV
65310000-9 - Przesył energii elektrycznej
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Zgodnie z Specyfikacją Warunków Zamówienia IGM.271.7.2021 (zwanych w dalszej części postępowania SWZ)

Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert Część 1
03.01.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
03.01.2022 10:05:00
Termin składania ofertCzęść 2
03.01.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
03.01.2022 10:05:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Gmina Łabiszyn
Adres
Plac 1000- lecia 1
Łabiszyn
89-210, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Adrian Lubiszewski
zamowienia@labiszyn.pl

Dokumenty

Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji w zakresie taryf: C11, G11, C12a, C12b, C21

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
Uzupełniające CPV
65310000-9 - Przesył energii elektrycznej
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji w zakresie taryfy C11o.

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
Uzupełniające CPV
65310000-9 - Przesył energii elektrycznej
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy