Status: Trwająca

Czas serwera: 15.06.2024 06:08

Karta zamówienia #38313/2021
Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Kameničná

Informacje

ID zamówienia
16423
Nazwa zamówienia
Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Kameničná
Numer zamówienia
38313/2021
Numer ogłoszenia BZP
59017 - WYP
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
357 424,70 EUR
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Uzupełniające CPV
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45321000-3 - Izolacja cieplna
45443000-4 - Roboty elewacyjne
45421132-8 - Instalowanie okien
44221000-5 - Okna, drzwi i podobne elementy
31216200-5 - Przewodniki piorunochronowe
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zvyšovanie energetickej účinnosti objektu kultúrneho domu v obci Kameničná, ktorý sa nachádza v centrálnej časti obce na parcele č. 231/1. Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu spočíva v zateplení fasády a stropu objektu, vo výmene výplní otvorov, v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie ide o nasledovné objekty a stavebné úpravy:
01 - Zateplenie stropov a striech
02 - Obvodový plášť
03 - Uzávery otvorov
04 - Ostatné stavebné práce
05 - Neoprávnené náklady
06 - Výsadba stromov v okolí budovy

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Zielone zamówienie

Tak

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
18.01.2022 09:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
18.01.2022 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Obec Kameničná
Adres
Kameničná 790
Kameničná
94601, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Martina Lauková
scholarisvo@skolam.sk
+421 914330555
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4281

Dokumenty