Status: Zakończona

Czas serwera: 01.04.2023 01:15

Karta zamówienia #ES.ZP.8/2021
Opracowanie projektów budowlanych na zadania: 1) „Budowa stacji uzdatniania wody na działce 233/1 w miejscowości Białka”, 2) „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Białka – os. Radwanówka, os. Sołtystwo”.

Wiadomości