Status: Trwająca

Czas serwera: 22.06.2024 14:07

Karta zamówienia #2017/GemJab/46
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy súpisné číslo 277

Informacje

ID zamówienia
1675
Nazwa zamówienia
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy súpisné číslo 277
Numer zamówienia
2017/GemJab/46
Numer ogłoszenia BZP
9012 - WYP
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
334 773,35 EUR
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Uzupełniające CPV
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45262700-8 - Przebudowa budynków
45262650-2 - Roboty w zakresie okładania
39715210-2 - Urządzenia centralnego ogrzewania
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky sú stavebné práce - Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy súpisné číslo v obci Gemerský Jablonec s predpokladanou hodnotou zákazky: 334 773,35 EUR bez DPH

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
31.07.2017 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Obec Gemerský Jablonec
Adres
Hlavná 277
Gemerský Jablonec
, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Silvia Jančová
gruny@gruny.sk
+421 904821119
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5212