Status: Zakończona

Czas serwera: 08.07.2020 07:19

Karta zamówienia #2018/SC/05
Nadstavba a modernizácia Materskej školy Kysucká, Senec - komunikačný modul

Informacje

ID zamówienia
1677
Nazwa zamówienia
Nadstavba a modernizácia Materskej školy Kysucká, Senec - komunikačný modul
Numer zamówienia
2018/SC/05
Numer ogłoszenia BZP
4490 - WYP
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
865 228,68 EUR
Główny CPV
45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0108 - Okres Senec
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Stavebné práce na zhotovení diela Nadstavba a modernizácia Materskej školy Kysucká, Senec, podľa pokynov a podrobností uvedených v stavebných podkladoch.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
25.06.2018 14:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Senec
Adres
Mierové námestie 8 8
Senec
90301, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Marek Halmo
halmo@vosk.sk
+421 917774777
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4150