Status: Trwająca

Czas serwera: 14.08.2022 05:32

Karta zamówienia #2018/SC/43
Nadstavba a modernizácia Materskej školy Kysucká, Senec

Informacje

ID zamówienia
1688
Nazwa zamówienia
Nadstavba a modernizácia Materskej školy Kysucká, Senec
Numer zamówienia
2018/SC/43
Numer ogłoszenia BZP
7621 - WYP
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
865 228,68 EUR
Główny CPV
45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0108 - Okres Senec
Specyfikacja warunków zamówienia

Stavebné práce na zhotovení diela Nadstavba a modernizácia Materskej školy Kysucká, Senec, podľa pokynov a
podrobností uvedených v stavebných podkladoch.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
25.06.2018 14:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Senec
Adres
Mierové námestie 8 8
Senec
90301, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ľubomír Kubička
lubomir.kubicka@vosk.sk
+421 915821114
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4150