Status: Trwająca

Czas serwera: 12.04.2024 22:06

Karta zamówienia #2/2022
"Dostawa energii elektrycznej"

Informacje

ID zamówienia
16939
Nazwa zamówienia
"Dostawa energii elektrycznej"
Numer zamówienia
2/2022
Numer ogłoszenia BZP
2022/BZP 00017586/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
09310000-5 - Elektryczność
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Zgodna z SWZ

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
24.01.2022 11:30:00
Planowane otwarcie ofert
24.01.2022 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o. w Polkowicach
Adres
Dąbrowskiego 2
Polkowice
59-100, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Martyna Sulikowska
m.sulikowska@pgm-polkowice.com.pl
+48 768462951
Link do profilu zamawiającego
http://www.bip.pgm-polkowice.com.pl/

Dokumenty