Status: Trwająca

Czas serwera: 28.01.2022 10:37

Karta zamówienia #S.270.7.1.2022
Dostawa oleju napędowego

Informacje

ID zamówienia
16960
Nazwa zamówienia
Dostawa oleju napędowego
Numer zamówienia
S.270.7.1.2022
Rodzaj procedury
Próg zamówień do 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Zamówienie do 130 000 zł
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
82 348,00 PLN
Główny CPV
09134100-8 - Olej napędowy
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest do pobrania w zakładce "dokumenty"

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
25.01.2022 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
25.01.2022 09:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
PGL LP Nadleśnictwo Szubin
Adres
Szubin Wieś 52
Szubin
89-200, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Karol Kubacki
karol.kubacki@torun.lasy.gov.pl
+48 523910310
Link do profilu zamawiającego
https://szubin.torun.lasy.gov.pl/

Dokumenty