Status: Trwająca

Czas serwera: 28.01.2022 10:19

Karta zamówienia #1/2022
Mäso - krmivo pre zvieratá

Informacje

ID zamówienia
16968
Nazwa zamówienia
Mäso - krmivo pre zvieratá
Numer zamówienia
1/2022
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
21 000,00 EUR
Główny CPV
15110000-2 - Mięso
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je priebežné zabezpečovanie dodávok mrazeného, baleného alebo voľne loženého hovädzieho mäsa, mrazených kurčiat, vnútorností pre zvieratá v ZOO Košice vrátane dopravy. Špecifikácia jednotlivých položiek zákazky je uvedená v prílohe č.1 Výzvy: Cenová ponuka Mäso - krmivo pre zvieratá , ktoré verejný obstarávateľ bude realizovať na základe samostatných písomných objednávok počas roka. Dodávaný tovar má mať veterinárne osvedčenie o zdravotnej nezávadnosti mäsa.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
28.01.2022 13:00:00
Planowane otwarcie ofert
28.01.2022 13:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA KOŠICE
Adres
Ulica k Zoologickej záhrade 1
Košice - Kavečany
040 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Kristína Tóthová
tothova@zookosice.sk
+421 557968014

Dokumenty