Status: Trwająca

Czas serwera: 12.04.2024 23:32

Karta zamówienia #1/2022
"Cyklotrasa Družstevná - Radlinského, Malacky"

Informacje

ID zamówienia
17189
Nazwa zamówienia
"Cyklotrasa Družstevná - Radlinského, Malacky"
Numer zamówienia
1/2022
Numer ogłoszenia BZP
6292 - WYP
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
1 262 807,76 EUR
Główny CPV
45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
Uzupełniające CPV
45233124-4 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa stavby Cyklotrasa Družstevná - Radlinského v meste Malacky a úprava križovatky.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
23.02.2022 08:30:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
23.02.2022 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Malacky
Adres
Bernolákova 5188
Malacky
90101, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Eva Sokolová
eva.sokolova@malacky.sk
+421 949671702

Dokumenty