Status: Trwająca

Czas serwera: 15.06.2024 18:54

Karta zamówienia #UJDSR_Bezpecnost
Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti ÚJD SR

Informacje

ID zamówienia
17254
Nazwa zamówienia
Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti ÚJD SR
Numer zamówienia
UJDSR_Bezpecnost
Numer ogłoszenia EU
2022/S 021-052500
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
1 699 849,81 EUR
Główny CPV
72100000-6 - Usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je:
Pre časť č. 1 predmetu zákazky:
Dodanie informačných a komunikačných technológií, hardvérového a softvérového vybavenia a služieb pre projekt „Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti ÚJD SR“ pre časť 1 predmetu zákazky.
Súčasťou predmetu zákazky je aj doprava, v potrebných prípadoch inštalácia či zaškolenie obsluhy.
Predmet zákazky zahŕňa aj vypracovanie plánu projektu a požadovanej dokumentácie.

Pre časť č. 2 predmetu zákazky:
Dodanie informačných a komunikačných technológií, hardvérového a softvérového vybavenia a služieb pre projekt „Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti ÚJD SR“ pre časť 2 predmetu zákazky.
Súčasťou predmetu zákazky je aj doprava, v potrebných prípadoch inštalácia či zaškolenie obsluhy.
Predmet zákazky zahŕňa aj vypracovanie plánu projektu a požadovanej dokumentácie.

Bližšia špecifikácia oboch častí predmetu zákazky je uvedená vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
04.04.2022 10:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
04.04.2022 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Adres
Bajkalská 27
Bratislava - mestská časť Ružinov
82007, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Tomáš Cholasta
ujd@p-m.sk
+421 254653904

Dokumenty

Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti ÚJD SR – časť 1

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 677 561,14 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
72100000-6 - Usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego
Uzupełniające CPV
32400000-7 - Sieci
32580000-2 - Sprzęt do obsługi danych
48200000-0 - Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu
48620000-0 - Systemy operacyjne
48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego
48730000-4 - Pakiety oprogramowania zabezpieczającego
48800000-6 - Systemy i serwery informacyjne
51612000-5 - Usługi instalowania urządzeń do przetwarzania informacji
72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72400000-4 - Usługi internetowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti ÚJD SR – časť 2

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
22 288,67 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
72100000-6 - Usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego
Uzupełniające CPV
30213000-5 - Komputery osobiste
30232100-5 - Drukarki i plotery
48620000-0 - Systemy operacyjne
48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego
48730000-4 - Pakiety oprogramowania zabezpieczającego
51612000-5 - Usługi instalowania urządzeń do przetwarzania informacji
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy