Status: Trwająca

Czas serwera: 22.04.2024 06:35

Karta zamówienia #GR/00087/2018
Komplexné zabezpečenie odborných a informačných podujatí

Informacje

ID zamówienia
1744
Nazwa zamówienia
Komplexné zabezpečenie odborných a informačných podujatí
Numer zamówienia
GR/00087/2018
Numer ogłoszenia BZP
17024 - MSS
Numer ogłoszenia EU
2018/S 228-521922
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
4 416 358,00 EUR
Główny CPV
79952000-2 - Usługi w zakresie organizacji imprez
Uzupełniające CPV
55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
79951000-5 - Usługi w zakresie organizowania seminariów
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je Komplexné zabezpečenie odborných a informačných podujatí.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
18.02.2019 07:00:00
Planowane otwarcie ofert
18.02.2019 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Slovenská agentúra životného prostredia
Adres
Tajovského 28
Banská Bystrica
975 90, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Lucia Lorencová
lucia.lorencova@tatratender.sk
+421 911226997
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1457

Dokumenty