Status: Trwająca

Czas serwera: 22.04.2024 05:22

Karta zamówienia #02/2018 VZ
Navýšení kapacit a rozšíření stávajícího systému pro oddělený sběr odpadů ve městě Šternberk

Informacje

ID zamówienia
1752
Nazwa zamówienia
Navýšení kapacit a rozšíření stávajícího systému pro oddělený sběr odpadů ve městě Šternberk
Numer zamówienia
02/2018 VZ
Rodzaj procedury
Podlimitní režim
Tryb zamówienia publicznego
Zjednodušené podlimitní řízení
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
5 627 000,00 Kč
Główny CPV
34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
Uzupełniające CPV
44613700-7 - Platformy zrzutowe na odpady
44613800-8 - Pojemniki na tworzywa odpadowe
45000000-7 - Roboty budowlane
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45221250-9 - Roboty podziemne inne niż dotyczące tuneli, szybów i kolei podziemnej
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ071 - Olomoucký kraj
Przedmiot zamówienia

Rozšíření stávajícího systému separace odpadů ve městě Šternberk

Specyfikacja warunków zamówienia

Předmětem veřejné zakázky je rozšíření stávajícího systému separace odpadů ve městě Šternberk, a to prostřednictvím pořízení nových sběrných nádob na odpad. Součástí realizace bude i zavedení patřičného zařízení (čip) k evidenci množství vytříděného odpadu dle jednotlivých domácností a dále, stavební práce na zbudování tří stanovišť podzemních kontejnerů pro třídění plastu, papíru a skla (bílé a směsné).

Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta na předkládání nabídek
21.01.2019 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
21.01.2019 10:05:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Město Šternberk
Adres
Horní náměstí 16
Šternberk
785 01, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Hana Širgelová
sirgelova@sternberk.cz
+420 585086235
Link do profilu zamawiającego
http://www.stavebnionline.cz/profil/sternberk

Dokumenty

ČÁST A - „DODÁVKA NÁDOB PRO SEPARACI ODPADU

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
4 100 000,00 Kč
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
Uzupełniające CPV
44613700-7 - Platformy zrzutowe na odpady
44613800-8 - Pojemniki na tworzywa odpadowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

ČÁST B - „VYBUDOVÁNÍ SBĚRNÝCH MÍST“

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 527 000,00 Kč
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Uzupełniające CPV
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45221250-9 - Roboty podziemne inne niż dotyczące tuneli, szybów i kolei podziemnej
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy