Status: Trwająca

Czas serwera: 22.06.2024 15:37

Karta DSZ #SE-VO-2022/001
DNS - Nákup automobilov do 3,5 tony

Informacje

ID zamówienia
17730
Nazwa zamówienia
DNS - Nákup automobilov do 3,5 tony
Numer zamówienia
SE-VO-2022/001
Numer ogłoszenia EU
2022/S 102-283179
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
55 000 000,00 EUR
Główny CPV
34100000-8 - Pojazdy silnikowe
Uzupełniające CPV
34110000-1 - Samochody osobowe
34131000-4 - Pikapy
34136000-9 - Samochody półciężarowe
34139000-0 - Podwozia
32342410-9 - Sprzęt dźwiękowy
34928470-3 - Elementy oznakowania
42415320-7 - Wyposażenie pojazdów ratowniczych
Centralizowane wprowadzanie
Tak
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zriadenie DNS na zadávanie zákaziek na dodanie automobilov do 3,5 tony, ktoré sú bežne dostupné na trhu, a ktoré sú zaradené podľa spoločného slovníka obstarávania (ďalej ako „CPV“) v rozsahu skupiny 341. Pri niektorých typoch vozidiel môže byť požadované aj dodanie a montáž špeciálneho doplnkového vybavenia vozidla ako:
- príprava na montáž rádiostanice,
- označenie vozidla príslušnosti k Policajnému zboru SR, Hasičskému a záchrannému zboru, Horskej záchrannej službe,
- svetelné a zvukové výstražné zariadenie s určením pre Políciu SR, Hasičský a záchranný zbor, Horskú záchrannú službu,
- doplnkové svetelné výstražné zariadenia,
- súprava zvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia pre skrytú montáž pre Políciu SR

Zielone zamówienie

Tak

Społecznie odpowiedzialne zamówienie

Tak

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
24.06.2022 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
24.06.2022 10:05:00
Doba trvania DNS
15.07.2026 00:00:00

Zamówienia scentralizowane

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adres
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna

tomas.kundrat@minv.sk
+421 250944573
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239

Dokumenty

Oferty