Status: Trwająca

Czas serwera: 22.04.2024 06:47

Karta zamówienia #12786 - MSS
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Šaštín, VC Šaštín, Holíč, Moravský Ján na roky 2019-2022.

Informacje

ID zamówienia
1786
Nazwa zamówienia
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Šaštín, VC Šaštín, Holíč, Moravský Ján na roky 2019-2022.
Numer zamówienia
12786 - MSS
Numer ogłoszenia BZP
12786-2018-SK
Numer ogłoszenia EU
2018/S 176-399142
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
2 447 000,00 EUR
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Zamówienie nie jest podzielone na części - uzasadnienie
Verejný obstarávateľ vyhlasuje na obstaranie zákazky na lesnícke činnosti v rámci OZ Šaštín viaceré samostatné nadlimitné verejné súťaže podľa jednotlivých výrobných celkov, čím predmet zákazky rozdelil na časti – samostatné procesy nadlimitných zákaziek.
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác,zahrňujúcich obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranouproti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelomich skvalitnenia a stability. Túto základnú starostlivosť doplňujú práce v ochrane lesa, ostatné pestovateľsképráce a práce na zachovaní a reprodukcii genofondu lesných drevín.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
16.10.2018 12:00:00
Planowane otwarcie ofert
17.10.2018 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY SR, Odštepný závod Šaštín
Adres
Pri rybníku 1301
Šaštín
908 41, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Róbert Kuklovský
robert.kuklovsky@lesy.sk
+421 918334829

Dokumenty