Status: Trwająca

Czas serwera: 22.04.2024 06:02

Karta zamówienia #01/12/2018
Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom – stavebná časť

Informacje

ID zamówienia
1793
Nazwa zamówienia
Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom – stavebná časť
Numer zamówienia
01/12/2018
Numer ogłoszenia BZP
17854-WYP
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
629 264,49 EUR
Główny CPV
45214220-8 - Roboty budowlane w zakresie szkół średnich
Uzupełniające CPV
45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je rekonštrukcie vnútorných priestorov Hotelovej akadémie, hlavne obnova stavu hygienických zariadení na podlažiach 1-5 a obnova hygienických zariadení a spŕch na podlažiach 6-8, kde sa nachádza internát pre študentov, zateplenie posledného 9.NP aj koncových stien na podlaží 5. a 6. z vnútornej strany dôjde k zvýšeniu teplotného komfortu. Na 9.NP dôjde k rekonštrukcii reprezentačných priestorov sály, haly a priľahlých hygienických zariadení. Súčasťou zákazky je aj rekonštrukcia strešných plôch, rekonštrukcia kúrenia z dôvodu zníženie potreby energií na kúrenie a rekonštrukcia elektroinštalácií v dotknutých priestoroch vrátane doplnenia dátových rozvodov v dotknutých priestoroch

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
28.01.2019 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
28.01.2019 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Hotelová akadémia
Adres
Štefánikova 28
Humenné
06601, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Ján Halgaš
halgas@stonline.sk
+421 905127229

Dokumenty