Status: Trwająca

Czas serwera: 18.06.2024 00:57

Karta zamówienia #2/2019
Stavebné práce - Komunitné centrum Jakubany

Szczegóły wiadomości #24886

Data i czas doręczenia
04.04.2019 09:41:48
Od
Obec Jakubany
Komu
Wszystkim
Typ
Inne
Temat
Oznámenie o oprave

Oznámenie o oprave