Status: Trwająca

Czas serwera: 22.04.2024 06:26

Karta zamówienia #2/2019
Stavebné práce - Komunitné centrum Jakubany

Informacje

ID zamówienia
1802
Nazwa zamówienia
Stavebné práce - Komunitné centrum Jakubany
Numer zamówienia
2/2019
Numer ogłoszenia BZP
6001 - WYP, Vestník č. 62/2019 - 28.03.2019
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
270 493,14 EUR
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Stavebné práce v rámci projektu. Novostavba jednoduchého jednopodlažného objektu so sedlovou strechou. Pri obstaraní zhotoviteľa stavebných prác bude uplatnený sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní tým, že v oznámení a v návrhu zmluvy o dielo bude zakotvená podmienka: žiadateľ počas realizácie stavebných prác zamestná minimálne 2 osoby patriace k marginalizovanej rómskej komunite, ktoré budú zároveň dlhodobo nezamestnané.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
18.04.2019 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
18.04.2019 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Obec Jakubany
Adres
Jakubany 555
Jakubany
065 12, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Dávid Bosý, PhD.
bosy@arrpsk.sk
+421 905228066
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/register-verejnych-obstaravatelov/detail/6167

Dokumenty