Status: Trwająca

Czas serwera: 03.10.2023 03:47

Karta DSZ #DSZ/8/DIF/2022
„Zakup wraz z dostawą artykułów biurowych na potrzeby GTL S.A.”

Informacje

ID zamówienia
18072
Nazwa zamówienia
„Zakup wraz z dostawą artykułów biurowych na potrzeby GTL S.A.”
Numer zamówienia
DSZ/8/DIF/2022
Numer ogłoszenia EU
2022/S 065-172555
Rodzaj procedury
DSZ
Tryb zamówienia publicznego
Dynamiczny System Zakupów
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Główny CPV
30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe
NUTS
PL22 - Slaskie
Specyfikacja warunków zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą artykułów biurowych na potrzeby GTL S.A.
Opis i warunki Dynamicznego Systemu Zakupów dostępne pod adresem: https://www.katowice-airport.com/pl/biznes/przetargi

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Termin składania Wniosków do Dynamicznego Systemu Zakupów.
14.04.2022 11:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
14.04.2022 11:05:00
Termin składania Wniosków do Dynamicznego Systemu Zakupów.
31.05.2024 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
Adres
Korfantego 38
Katowice
40-161, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna

predzik@gtl.com.pl
+48 323927155