Status: Trwająca

Czas serwera: 01.10.2023 20:24

Karta DSZ #VO-10/2022
Poskytnutie analytických a architektonických služieb IT expertov

Informacje

ID zamówienia
18140
Nazwa zamówienia
Poskytnutie analytických a architektonických služieb IT expertov
Numer zamówienia
VO-10/2022
Numer ogłoszenia BZP
18449-MUS
Numer ogłoszenia EU
2022/S 065-170986
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
3 920 520,00 EUR
Główny CPV
73220000-0 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK01 - Bratislavský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je poskytnutie analytických a architektonických služieb expertov v oblasti informačných technológií pri komplexnej realizácii a implementácii projektov informačných technológií v gescii sekcie informačných technológií Ministerstva financií Slovenskej republiky (MF SR) na vysokej odbornej profesionálnej úrovni. Projekty po implementácii budú prostredníctvom vytvorených IT systémov zabezpečovať elektronickú podporu automatizácie činností a agend v gescii pôsobnosti rezortu MF SR, a to sú, Štátne výkazníctvo, Rozpočtová politika, Európske fondy (finančná oblasť), Finančný trh, Daňová problematika, Colná problematika, Legislatíva (finančná oblasť), Majetok, Audit a kontrola.

Verejný obstarávateľ bude vyhlasovať konkrétne zákazky s použitím dynamického nákupného systému (DNS) v závislosti od aktuálnych potrieb samostatne pre jednotlivé kategórie na základe výzvy na predkladanie ponúk, ktorá bude obsahovať presnú špecifikáciu predmetu zákazky. DNS je rozdelený do 8 kategórií uvedených nižšie. Bližšie informácie o predmete zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch k zriadeniu DNS.

Predmetom zákaziek zadávaných v rámci jednotlivých kategórií bude poskytovanie analytických a architektonických služieb prostredníctvom IT expertov. Rozsah predmetu konkrétnej zákazky, podrobná špecifikácia, požadovaný počet expertov určených na plnenie zmluvy, predpokladaný maximálny počet človekohodín, konkrétne miesta poskytnutia predmetu zákazky, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
11.05.2022 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí o účasť
05.08.2022 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Adres
Štefanovičova 5
Bratislava
817 82, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Janka Miltáková
janka.miltakova@mfsr.sk
+421 259582007
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/237

Dokumenty

Kategória č. 1: Expert – IT analytik

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
73220000-0 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju
Uzupełniające CPV
72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72230000-6 - Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania

Kategória č. 2: Expert – Dátový analytik

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
73220000-0 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju
Uzupełniające CPV
72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72230000-6 - Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania

Kategória č. 3: Expert – IT architekt

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
73220000-0 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju
Uzupełniające CPV
72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72230000-6 - Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania

Kategória č. 4: Expert – Integračný architekt

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
73220000-0 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju
Uzupełniające CPV
72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72230000-6 - Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania

Kategória č. 5: Expert – Databázový architekt

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
73220000-0 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju
Uzupełniające CPV
72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72230000-6 - Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania

Kategória č. 6: Expert – Architekt IKT bezpečnosti

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
73220000-0 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju
Uzupełniające CPV
72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72230000-6 - Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania

Kategória č. 7: Expert – Infraštruktúrny/HW architekt

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
73220000-0 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju
Uzupełniające CPV
72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72230000-6 - Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania

Kategória č. 8: Expert – UX/UI dizajnér

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
73220000-0 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju
Uzupełniające CPV
72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72230000-6 - Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania