Status: Trwająca

Czas serwera: 21.09.2023 17:06

Karta DSZ #1305/2022
Hygienické a čistiace prostriedky - DNS

Informacje

ID zamówienia
18789
Nazwa zamówienia
Hygienické a čistiace prostriedky - DNS
Numer zamówienia
1305/2022
Numer ogłoszenia BZP
17053-MUT
Numer ogłoszenia EU
2022/S 055-140716
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
350 000,00 EUR
Główny CPV
39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące
Uzupełniające CPV
33700000-7 - Produkty do pielęgnacji ciała
39513200-3 - Serwety stołowe
39514000-8 - Bielizna toaletowa i kuchenna
39525800-6 - Ściereczki do czyszczenia
39721300-5 - Ogrzewacze powietrza lub powietrza inne niż elektryczne
39224000-8 - Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju
19640000-4 - Torebki i torby z odpadów i resztek polietylenu
42968000-9 - Maszyny wydające
39713431-3 - Akcesoria do odkurzaczy
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodávanie bežne dostupných tovarov, ktorými sú čistiace a hygienické potreby slúžiace na zabezpečenie chodu jednotlivých fakúlt a súčasti Univerzity Komenského v Bratislave, vrátane dopravy a vyloženia na mieste dodania, prostredníctvom zriadeného dynamického nákupného zoznamu (DNS). Podrobnejšie informácie sú k dispozícií v súťažných podkladoch.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
15.04.2022 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
15.04.2022 14:00:00
Doba trvania DNS
09.05.2024 12:10:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Lenka Batková
lenka.batkova@uniba.sk
+421 918110003
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Oferty