Status: Trwająca

Czas serwera: 26.09.2023 00:17

Karta DSZ #MF/007954/2022-27
Zabezpečenie služieb IT špecialistov pre potreby MF SR

Informacje

ID zamówienia
19283
Nazwa zamówienia
Zabezpečenie služieb IT špecialistov pre potreby MF SR
Numer zamówienia
MF/007954/2022-27
Numer ogłoszenia EU
2022/S 065-170634
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
1 473 760,00 EUR
Główny CPV
72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
Uzupełniające CPV
72212000-4 - Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
72230000-6 - Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
72254100-1 - Usługi w zakresie testowania systemu
73220000-0 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK01 - Bratislavský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky sú programátorské práce agilného vývoja vrátane súvisiacich služieb a činností, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnú implementáciu a realizáciu projektu Manažment údajov Ministerstva financií Slovenskej republiky v požadovanej kvalite a na vysokej profesionálnej úrovni, s použitím agilného prístupu a metodík pre vývoj softvéru v praxi, zameraného na kvalitu práce a kvalitu výsledkov. DNS je rozdelený do 8 kategórií.
Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
20.05.2022 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
06.09.2023 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Adres
Štefanovičova 5
Bratislava
817 82, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Silvia Uhnáková
silvia.uhnakova@mfsr.sk
+421 259584007
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/237

Dokumenty

Kategória č. 1: Špecialista – IT analytik

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
Uzupełniające CPV
72230000-6 - Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
73220000-0 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju

Kategória č. 2: Špecialista – IT architekt

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
Uzupełniające CPV
72230000-6 - Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
73220000-0 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju

Kategória č. 3: Špecialista -IT programátor/vývojár

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
Uzupełniające CPV
72212000-4 - Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
72230000-6 - Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
73220000-0 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju

Kategória č. 4: : Špecialista-IT tester

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
Uzupełniające CPV
72254100-1 - Usługi w zakresie testowania systemu
72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
73220000-0 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju

Kategória č. 5: Špecialista pre bezpečnosť IT

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
Uzupełniające CPV
72230000-6 - Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
73220000-0 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju

Kategória č. 6: Špecialista - Odborník pre IT dohľad

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
Uzupełniające CPV
73220000-0 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju
72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

Kategória č. 7: Špecialista - Školiteľ pre IT systémy

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
Uzupełniające CPV
72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

Kategória č. 8: Špecialista - Projektový manažér IT projektu

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
Uzupełniające CPV
73220000-0 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju
72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów