Status: Trwająca

Czas serwera: 22.04.2024 06:42

Karta zamówienia #3/2018
Nemocnica Rázsochy - búracie práce

Informacje

ID zamówienia
1944
Nazwa zamówienia
Nemocnica Rázsochy - búracie práce
Numer zamówienia
3/2018
Numer ogłoszenia BZP
2027-MSP
Numer ogłoszenia EU
2018/S 023-047581
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
17 503 746,07 EUR
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky sú búracie práce a odstránenie vybraných častí stavebných objektov nedokončenej Fakultnej
nemocnice s poliklinikou Rázsochy vrátane prípravy projektovej dokumentácie a s tým súvisiaca inžinierska činnosť.

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
16.03.2018 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adres
Limbová 2
Bratislava
837 52, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. PhD. Ondrej Kuruc
ondrej.kuruc@health.gov.sk
+421 259373297

Dokumenty