Status: Trwająca

Czas serwera: 05.12.2022 23:43

Karta zamówienia #4/2022
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów"

Informacje

ID zamówienia
20047
Nazwa zamówienia
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów"
Numer zamówienia
4/2022
Numer ogłoszenia BZP
2022/BZP 00109635/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
501 199,20 PLN
Główny CPV
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
Uzupełniające CPV
90511000-2 - Usługi wywozu odpadów
90512000-9 - Usługi transportu odpadów
90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Zgodna z SWZ

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
14.04.2022 11:30:00
Planowane otwarcie ofert
14.04.2022 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o. w Polkowicach
Adres
Dąbrowskiego 2
Polkowice
59-100, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Martyna Sulikowska
m.sulikowska@pgm-polkowice.com.pl
+48 768462951
Link do profilu zamawiającego
http://www.bip.pgm-polkowice.com.pl/

Dokumenty