Status: Trwająca

Czas serwera: 26.09.2023 00:50

Karta zamówienia #20388
Linka na výrobu hrudkového tvarohu

Informacje

ID zamówienia
20388
Nazwa zamówienia
Linka na výrobu hrudkového tvarohu
Numer zamówienia
20388
Rodzaj procedury
Prieskum trhu
Tryb zamówienia publicznego
Prieskum trhu
Rodzaj zamówienia
Dostawy
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Linka na výrobu hrudkového tvarohu

Komentarz

Inštrukcie pre uchádzačov ku predloženiu ponuky sú vo videu na konci stránky: https://www.apa.sk/clanok/praca-s-josephine-pre-potreby-vyzvy-4-2-v-kocke/11256, Žiadame o predloženie doplneného (len polia žltou farbou) a podpísaného skenu dokumentu s názvom "Specifikacia_predmetu_zakazky_hrudkovy_tvaroh.xlsx"

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
14.04.2022 16:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
AGRO TAMI, a.s
Adres
Cabajská 10
Nitra
95022, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Andrej Židek
vo@zaadvisory.sk
+421 904632343

Dokumenty