Status: Trwająca

Czas serwera: 22.07.2024 03:03

Karta zamówienia #2017/RAZ/75
Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v obci Ráztočno

Informacje

ID zamówienia
2058
Nazwa zamówienia
Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v obci Ráztočno
Numer zamówienia
2017/RAZ/75
Numer ogłoszenia BZP
12979 - WYP
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
373 572,06 EUR
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Uzupełniające CPV
45262700-8 - Przebudowa budynków
39715210-2 - Urządzenia centralnego ogrzewania
45321000-3 - Izolacja cieplna
45262650-2 - Roboty w zakresie okładania
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Stavebné práce na zhotovení diela Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v obci Ráztočno, podrobne
uvedené v súťažných podkladoch

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
23.10.2017 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
31.12.2018 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Obec Ráztočno
Adres
Morovnianska 464/1
Ráztočno
97231, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ľubomír Kubička
lubomir.kubicka@vosk.sk
+421 915821114
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5194