Status: Trwająca

Czas serwera: 25.03.2023 12:03

Karta zamówienia #5/2022
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów"

Informacje

ID zamówienia
21616
Nazwa zamówienia
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów"
Numer zamówienia
5/2022
Numer ogłoszenia BZP
2022/BZP 00129852/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
Uzupełniające CPV
90511000-2 - Usługi wywozu odpadów
90512000-9 - Usługi transportu odpadów
90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Zgodna z SWZ

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
29.04.2022 09:30:00
Planowane otwarcie ofert
29.04.2022 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o. w Polkowicach
Adres
Dąbrowskiego 2
Polkowice
59-100, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Martyna Sulikowska
m.sulikowska@pgm-polkowice.com.pl
+48 768462951
Link do profilu zamawiającego
http://www.bip.pgm-polkowice.com.pl/

Dokumenty