Status: Trwająca

Czas serwera: 05.10.2023 01:39

Karta zamówienia #21952
Zariadenie na meranie vlhkosti, automatickú úprava vlhkosti zmesi surovín v miešačke vrátane aplikácie antimikrobiálnych kvapalných prípravkov

Wiadomości