Status: Trwająca

Czas serwera: 22.04.2024 05:05

Karta zamówienia #380/2022
„Modernizácia zberného dvora Ilava - komunálne vozidlo s príslušenstvom“

Informacje

ID zamówienia
22184
Nazwa zamówienia
„Modernizácia zberného dvora Ilava - komunálne vozidlo s príslušenstvom“
Numer zamówienia
380/2022
Numer ogłoszenia BZP
26015-MST
Numer ogłoszenia EU
2022/S 09-246836
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
328 323,17 EUR
Główny CPV
34000000-7 - Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
Uzupełniające CPV
16100000-6 - Maszyny używane w rolnictwie i leśnictwie do przygotowywania lub uprawy gleby
38310000-1 - Wagi precyzyjne
72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Modernizácia zberného dvora Ilava - komunálne vozidlo s príslušenstvom rozdelené do 3 celkov podľa spôsobu ich určenia, a to:

Komunálne vozidlo s príslušenstvom
Teleskopický manipulátor s príslušenstvom
Zariadenie na meranie evidenciu odpadov

Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
07.06.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
07.06.2022 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Ilava
Adres
Mierové námestie 16/31
Ilava
019 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Imrich Vozár
imrich.vozar@elauk.sk
+421 948700620

Dokumenty

Komunálne vozidlo s príslušenstvom

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
227 675,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
34000000-7 - Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Teleskopický manipulátor s príslušenstvom

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
86 191,50 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
34000000-7 - Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Zariadenie na meranie evidenciu odpadov

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
14 456,67 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
38310000-1 - Wagi precyzyjne
Uzupełniające CPV
72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy