Status: Trwająca

Czas serwera: 21.09.2023 17:01

Karta DSZ #S/01/2022
Nákup mediálneho priestoru v SR a zahraničí

Informacje

ID zamówienia
22403
Nazwa zamówienia
Nákup mediálneho priestoru v SR a zahraničí
Numer zamówienia
S/01/2022
Numer ogłoszenia BZP
25184-MUS
Numer ogłoszenia EU
2022/S 089-242611
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
5 000 000,00 EUR
Główny CPV
79340000-9 - Usługi reklamowe i marketingowe
Uzupełniające CPV
79341000-6 - Usługi reklamowe
92200000-3 - Usługi radiowe i telewizyjne
79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Verejný obstarávateľ plánuje počas platnosti dynamického nákupného systému realizovať marketingové kampane v každom ročnom období (rok 2022 leto, jeseň, zima a rok 2023 jar) ako aj menšie tematické kampane napr. UNESCO.

Dynamický nákupný systém je rozdelený do nasledovných kategórií:

Kategória č. 1: Nákup mediálneho priestoru - v TV
Kategória č. 2: Nákup mediálneho priestoru - rádiá
Kategória č. 3: Nákup mediálneho priestoru - OOH
Kategória č. 4: Nákup mediálneho priestoru - print
Kategória č. 5: Nákup mediálneho priestoru - online

Verejný obstarávateľ predpokladá zadávanie konkrétnych zákaziek v rámci dynamického nákupného systému v dopredu neurčitých, nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od potrieb verejného obstarávateľa.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená vo Výzvach na predloženie ponúk, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom pre príslušnú kategóriu dynamického nákupného systému, v ktorej sa zákazka bude zadávať.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť
02.06.2022 09:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
02.06.2022 09:15:00
Lehota na predkladanie žiadostí
02.06.2023 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
SLOVAKIA TRAVEL
Adres
Lamačská cesta 4256/8
Bratislava
83304, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
JUDr. Tibor Petrík
tibor@tenders.sk
+421 903999347

Dokumenty

Kategória č. 1: Nákup mediálneho priestoru – v TV

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
79340000-9 - Usługi reklamowe i marketingowe

Kategória č. 2: Nákup mediálneho priestoru – rádiá

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
79340000-9 - Usługi reklamowe i marketingowe

Kategória č. 3: Nákup mediálneho priestoru – OOH

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
79340000-9 - Usługi reklamowe i marketingowe

Kategória č. 4: Nákup mediálneho priestoru – print

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
79340000-9 - Usługi reklamowe i marketingowe

Kategória č. 5: Nákup mediálneho priestoru - online

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
79340000-9 - Usługi reklamowe i marketingowe

Oferty