Status: Trwająca

Czas serwera: 26.09.2023 00:57

Karta DSZ #4345/2022
Združená dodávka elektrickej energie, distribúcia a prevzatie zodpovednosti za odchýlku pre Mesto Nové Zámky a ním zriadené organizácie

Informacje

ID zamówienia
22654
Nazwa zamówienia
Združená dodávka elektrickej energie, distribúcia a prevzatie zodpovednosti za odchýlku pre Mesto Nové Zámky a ním zriadené organizácie
Numer zamówienia
4345/2022
Numer ogłoszenia BZP
113/2022
Numer ogłoszenia EU
2022/S 091-249893
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
1 152 432,72 EUR
Główny CPV
09310000-5 - Elektryczność
Uzupełniające CPV
65300000-6 - Przesył energii elektrycznej i podobne usługi
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na združenú dodávku elektriny (elektrickej energie) v rozsahu skupiny (XXX00000-Y - 091 - Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia), časť (trieda) 09310000-5 Elektrická energia, s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie, prenosu a všetkých súvisiacich služieb. Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia (vrátane konkrétnych odberných miest), bude súčasťou výzvy v rámci zriadeného DNS, ktorá budú zaslaná všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE. Verejný obstarávateľ plánuje vyhlásenou zákazkou nakúpiť elektrinu pre potreby mesta Nové Zámky a ním zriadených organizácií na 24 mesiacov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
06.06.2022 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
31.12.2026 23:59:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Nové Zámky
Adres
Hlavné námestie 10
Nové Zámky
940 02, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Klaudia Pálfyová
klaudia.palfyova@novezamky.sk
+421 356921718

Dokumenty

Oferty