Status: Trwająca

Czas serwera: 22.06.2024 07:59

Karta zamówienia #22809
Predsejbový kompaktor

Informacje

ID zamówienia
22809
Nazwa zamówienia
Predsejbový kompaktor
Numer zamówienia
22809
Rodzaj procedury
Prieskum trhu
Tryb zamówienia publicznego
Prieskum trhu
Rodzaj zamówienia
Dostawy
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Prieskum trhu za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) na:
- Predsejbový kompaktor (1 kus)
v požiadavkách uvedených v Prílohe č. 1 Špecifikácia a technické požiadavky. Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky. Cenu je potrebné uvádzať v EUR bez DPH.

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
12.05.2022 17:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Zuzana Bátorová
Adres
Ruskovce 180
Ruskovce
95654, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Zuzana Bátorová
zujaba@gmail.com
+421 919207980

Dokumenty