Status: Trwająca

Czas serwera: 26.09.2023 00:48

Karta DSZ #PL DNS 4/2022
Oprava okien a dverí na objektoch v správe DPB a. s.

Informacje

ID zamówienia
23037
Nazwa zamówienia
Oprava okien a dverí na objektoch v správe DPB a. s.
Numer zamówienia
PL DNS 4/2022
Numer ogłoszenia BZP
26177-WYT
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
250 000,00 EUR
Główny CPV
44221000-5 - Okna, drzwi i podobne elementy
Uzupełniające CPV
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45421110-8 - Instalowanie ram drzwiowych i okiennych
45262520-2 - Roboty murowe
45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek dodania tovaru a na uskutočnenie stavebných prác v podmienkach verejného obstarávateľa bežne a všeobecne dostupných na trhu – oprava okien a dverí na všetkých objektoch v správe DPB a. s.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
09.06.2022 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
09.06.2022 11:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
09.06.2026 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Dokumenty

Oferty