Status: Trwająca

Czas serwera: 26.09.2023 02:23

Karta DSZ #CC/DNS/SLK3/22
Dodávky asfaltových směsí

Informacje

ID zamówienia
23194
Nazwa zamówienia
Dodávky asfaltových směsí
Numer zamówienia
CC/DNS/SLK3/22
Numer ogłoszenia BZP
Z2022-018725
Rodzaj procedury
Zvláštní postup
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
250 000 000,00 Kč
Główny CPV
09240000-3 - Produkty pochodne ropy i węgla
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

Dodávky asfaltových směsí

Specyfikacja warunków zamówienia

Cílem tohoto zadávacího řízení je zavedení DNS, ve kterém budou následně zadávány jednotlivé veřejné zakázky na průmyslové dodávky asfaltových směsí určených na souvislou údržbu povrchu vozovek strojním a ručním zpracováním. Předmětem těchto veřejných zakázek budou dodávky asfaltových směsí ACO 8, ACO 11, ACO 11+/S, ACL 16+/S, ACP 16+/S, ACP 22+/S . Dodávky budou prováděny odběrem asfaltové směsi zadavatelem přímo v provozovnách vybraných dodavatelů, kdy nakládku na techniku zadavatele zajistí dodavatel. Předmětem veřejných zakázek není doprava asfaltové směsi z provozovny dodavatele do místa pokládky, zadavatel zajistí dopravu směsi z provozovny dodavatele do místa pokládky vlastní dopravou, za použití techniky v jeho režii. Množstevní a kvalitativní vymezení předmětu jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS bude specifikováno vždy ve výzvě k podání nabídek učiněných v souladu s § 141 ZZVZ.

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání žádostí
13.06.2022 11:00:00
Lhůta pro podání žádostí
04.07.2028 23:55:59

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Silnice LK a.s.
Adres
Československé armády 4805/24
Jablonec nad Nisou
466 05, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Ing. Lucie Stahlová
lucie.stahlova@competconsult.cz
+420 723984228
Link do profilu zamawiającego
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.

Kategorie A: Dodávky asfaltových směsí pro středisko Sosnová

Status
Trwająca
Główny CPV
09240000-3 - Produkty pochodne ropy i węgla

Kategorie B: Dodávky asfaltových směsí pro středisko Nová Ves nad Nisou

Status
Trwająca
Główny CPV
09240000-3 - Produkty pochodne ropy i węgla

Kategorie C: Dodávky asfaltových směsí pro středisko Frýdlant

Status
Trwająca
Główny CPV
09240000-3 - Produkty pochodne ropy i węgla

Kategorie D: Dodávky asfaltových směsí pro středisko Liberec

Status
Trwająca
Główny CPV
09240000-3 - Produkty pochodne ropy i węgla

Kategorie E: Dodávky asfaltových směsí pro středisko Turnov

Status
Trwająca
Główny CPV
09240000-3 - Produkty pochodne ropy i węgla

Kategorie F: Dodávky asfaltových směsí pro středisko Hrabačov

Status
Trwająca
Główny CPV
09240000-3 - Produkty pochodne ropy i węgla

Oferty