Status: Trwająca

Czas serwera: 16.06.2019 03:14

Karta zamówienia #ZG.270.1.2019.JM
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Cierpiszewo w roku 2019– pakiet I, II, III, VI, VIII i IX

Informacje

ID zamówienia
2323
Nazwa zamówienia
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Cierpiszewo w roku 2019– pakiet I, II, III, VI, VIII i IX
Numer zamówienia
ZG.270.1.2019.JM
Numer ogłoszenia EU
2019/S 007-011969
Rodzaj procedury
Próg unijny zamówień
Tryb zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

zgodna z dokumentacją SIWZ

Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert i wymaganych dokumentów
24.01.2019 09:45:00
Planowane otwarcie dokumentów
24.01.2019 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
PGL LP Nadleśnictwo Cierpiszewo
Adres
Sosnowa 42
Cierpice
87-165, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Jacek Mazanowski
jacek.mazanowski@torun.lasy.gov.pl
+48 566744436
Link do profilu zamawiającego
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_cierpiszewo/zamowienia_publiczne

Dokumenty

Pakiet I: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Cierpiszewo w roku 2019 – leśnictwa: Chorągiewka oraz wiosenna konserwacja dróg – na terenie całego nadleśnictwa

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Pakiet II: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Cierpiszewo w roku 2019 – leśnictwa: Niedźwiadki

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Pakiet III: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Cierpiszewo w roku 2019 – leśnictwa: Nieszawka oraz przygotowanie gleby frezem leśnym, rozdrabnianie gałęzi na powierzchniach zrębowych, prace z zakresu gospodarki łąkowo-ro

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Pakiet VI: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Cierpiszewo w roku 2019 – leśnictwa: Grodzyna

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Pakiet VIII: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Cierpiszewo w roku 2019 – leśnictwa: Osiek

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Pakiet IX: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Cierpiszewo w roku 2019 – obsługa dostrzegalni przeciwpożarowej Dybowo

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy