Status: Trwająca

Czas serwera: 22.04.2024 05:15

Karta zamówienia #PA/04/KA/2022
„Obsługa ratownicza Basenu Kąpielowego w Andrychowie”

Informacje

ID zamówienia
23253
Nazwa zamówienia
„Obsługa ratownicza Basenu Kąpielowego w Andrychowie”
Numer zamówienia
PA/04/KA/2022
Numer ogłoszenia BZP
2022/BZP 00157218/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
75250000-3 - Usługi straży pożarnej oraz ratownicze
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

„Obsługa ratownicza Basenu Kąpielowego w Andrychowie”

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
23.05.2022 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
23.05.2022 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
Adres
Batorego 24
Andrychów
34-120, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Adam Kłodowski
zamowienia@zgk.andrychow.pl
+48 602178933

Dokumenty