Status: Zakończona

Czas serwera: 20.03.2019 11:00

Karta zamówienia #220/18
Oprava hlavní paluby osobní lodi Brno

Informacje

ID zamówienia
2328
Nazwa zamówienia
Oprava hlavní paluby osobní lodi Brno
Numer zamówienia
220/18
Numer ogłoszenia BZP
Numer ogłoszenia EU
Rodzaj procedury
VZMR
Tryb zamówienia publicznego
VZMR
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Przedmiot zamówienia

Oprava hlavní paluby osobní lodi Brno

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Předmětem veřejné zakázky je oprava hlavní paluby osobní lodi Brno dle specifikace uvedené v příloze č. 1 poptávkové dokumentace.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta na předkládání nabídek
21.01.2019 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adres
Hlinky 151
Brno
656 46, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Lenka Mohelská
lmohelska@dpmb.cz
+420 543171511

Dokumenty