Status: Trwająca

Czas serwera: 02.03.2024 19:14

Karta DSZ #MAGS OVO 54335/2022
Nákup softvérových licencií

Informacje

ID zamówienia
23320
Nazwa zamówienia
Nákup softvérových licencií
Numer zamówienia
MAGS OVO 54335/2022
Numer ogłoszenia BZP
29154-MUT z 13.06.2022
Numer ogłoszenia EU
2022/S 111-310418
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
2 600 000,00 EUR
Główny CPV
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Uzupełniające CPV
48200000-0 - Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu
48300000-1 - Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia harmonogramów i produkowania
48400000-2 - Pakiety oprogramowania do kontroli transakcji biznesowych i osobistych
48500000-3 - Pakiety oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego
48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego
48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom verejného obstarávania je vytvorenie dynamického nákupného systéme (ďalej len "DNS") na zadávanie zákaziek na kúpu a dodanie licencií pre kancelárske, grafické a kolaboračné nástroje. V predmetnom DNS sa budú nakupovať licencie pre produkty ako Microsoft Office, Endpoint security a pod. z číselných kódov CPV skupín hlavného slovníka obstarávania:

480 - Softvérové balíky a informačné systémy
482 - Softvérový balík na vytváranie sietí, pre internet a intranet
483 - Softvérový balík na vytváranie dokumentov, kreslenie, vytváranie obrázkov, harmonogramov a zlepšovanie produktivity
484 - Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné podnikanie
485 - Softvérový balík na komunikáciu a pre multimédiá
486 - Databázový a operačný softvérový balík
487 - Obslužné programy softvérových balíkov
489 - Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy

Všetky podrobnosti k obstarávaniu tovarov budú uvedené v súťažných podkladoch pre konkrétne výzvy na predloženie ponuky v rámci zriadeného DNS.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
07.07.2022 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí (dodatočná po zriadení DNS)
13.07.2025 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adres
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Petra Hritzová
+421 259356544

Dokumenty

Oferty