Status: Trwająca

Czas serwera: 22.06.2024 08:42

Karta zamówienia #23326
Sejačka na cukrovú repu

Informacje

ID zamówienia
23326
Nazwa zamówienia
Sejačka na cukrovú repu
Numer zamówienia
23326
Rodzaj procedury
Prieskum trhu
Tryb zamówienia publicznego
Prieskum trhu
Rodzaj zamówienia
Dostawy
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Prieskum trhu za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) na:
- Sejačka na cukrovú repu (1 kus)
v požiadavkách uvedených v Prílohe č. 1 Špecifikácia a technické požiadavky. Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky. Cenu je potrebné uvádzať v EUR bez DPH.

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
19.05.2022 17:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Zuzana Bátorová
Adres
Ruskovce 180
Ruskovce
95654, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Zuzana Bátorová
zujaba@gmail.com
+421 919207980

Dokumenty