Status: Trwająca

Czas serwera: 28.11.2023 13:44

Karta DSZ #MAGS OVO 53640/2022
DNS - Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy

Informacje

ID zamówienia
23490
Nazwa zamówienia
DNS - Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy
Numer zamówienia
MAGS OVO 53640/2022
Numer ogłoszenia EU
2022/S 107-294946
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia
8 000 000,00 EUR
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Uzupełniające CPV
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Centralizowane wprowadzanie
Tak
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na zabezpečenie opráv a údržby pozemných komunikácií, ciest I. až III. triedy, miestnych komunikácií I. a II. triedy a účelových komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“), ktoré sú v správe Magistrátu hlavného mesta v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 5 – Opis predmetu zákazky.

Plnenia na základe tohto DNS budú realizované na území hlavného mesta SR Bratislavy.

Do podrobnej špecifikácie predmetu zákazky v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS môžu byť integrované požiadavky spoločensky zodpovedného verejného obstarávania.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia, konkrétne miesta uskutočnenia predmetu zákazky, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
30.06.2022 09:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
02.09.2027 23:59:59

Zamówienia scentralizowane

Nazwa zamawiającego
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adres
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Eva Sabová
eva.sabova@bratislava.sk

Dokumenty

Oferty