Status: Trwająca

Czas serwera: 21.05.2024 05:42

Karta zamówienia #Nr sprawy 6/2022
"Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych"

Informacje

ID zamówienia
24286
Nazwa zamówienia
"Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych"
Numer zamówienia
Nr sprawy 6/2022
Numer ogłoszenia BZP
nr 2022/BZP 00181937/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
90513600-2 - Usługi usuwania osadów
Uzupełniające CPV
90513700-3 - Usługi transportu osadów
90513800-4 - Usługi obróbki osadów
90513900-5 - Usługi likwidacji osadów
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Zgodna z SWZ

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
06.06.2022 11:30:00
Planowane otwarcie ofert
06.06.2022 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o. w Polkowicach
Adres
Dąbrowskiego 2
Polkowice
59-100, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Martyna Sulikowska
m.sulikowska@pgm-polkowice.com.pl
+48 768462951
Link do profilu zamawiającego
http://www.bip.pgm-polkowice.com.pl/

Dokumenty