Status: Trwająca

Czas serwera: 18.06.2024 14:55

Karta zamówienia #1/2019
Zvýšenie kapacity prestupného terminálu IDS v meste Malacky prostredníctvom vybudovania záchytného parkoviska P&R

Informacje

ID zamówienia
2475
Nazwa zamówienia
Zvýšenie kapacity prestupného terminálu IDS v meste Malacky prostredníctvom vybudovania záchytného parkoviska P&R
Numer zamówienia
1/2019
Numer ogłoszenia BZP
1674 - WYP
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
653 725,28 EUR
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Uzupełniające CPV
45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zvýšenie kapacity prestupného terminálu IDS v meste Malacky prostredníctvom vybudovania záchytného parkoviska P&R.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk 12.02.2019 09.00 hod.
12.02.2019 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
12.02.2019 13:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Malacky
Adres
Bernolákova 5188
Malacky
90101, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Eva Sokolová
eva.sokolova@malacky.sk
+421 949671702

Dokumenty